Matična mliječ © prava zadržana Prirodna, čista matična mliječ proizvedena na tradicionalan način Tradicionalna porodična proizvodnja matične mliječi

Matična mliječŠta je matična mliječ?

Matična mliječ je gusta poput pavlake, bijele do svijetlo žute boje, kiselkasto-ljutog okusa. Matična mliječ je izuzetno hranjiva materija, bogata raznim vitaminima, bjelančevinama i aminokiselinama.

Najkraće rečeno, matična mliječ je pčelinje mlijeko. Tačnije, matična mliječ je produkt mladih pčela radilica starosti između 6 i 12 dana, koje luče matičnu mliječ iz svojih žlijezda te je koriste za ishranu odabranih larvi od kojih žele da proizvedu kraljicu. Matičnu mliječ pčele koriste i za ishranu kraljice pčelinjeg društva (maticu) tokom čitavog njenog života.

U laboratorijskim uslovima je dokazano da je matična mliječ jedini faktor pri diferencijaciji da li će se iz potpuno istog genetskog materijala (oplođenog jajeta) razviti pčela radilica ili matica (kraljica).

Kako prepoznati pravu matičnu mliječ?

Čistu matičnu mliječ nije teško prepoznati. Ima veoma karakterističan ružan kiselo-gorko-ljutkast okus i nije slatka. Ukoliko se odmah proguta (što nije preporučljivo) osjeti se gorčina u grlu. Ako ste kupili matičnu mliječ u teglama od 300-500 grama, koja je bijele boje i slatka, znajte da niste kupili pravu matičnu mliječ!

Nažalost, na tržištu danas ima veliki broj proizvoda koji su na bazi matične mliječi, koji u sebi sadrže jedan ili niti jedan postotak matične mliječi, ali je nemoguće izolovati i provjeriti da li se zaista radi o pravoj matičnoj mliječi u sastavu.

Do sada smo imali više slučajeva gdje su kupci bili sigurni da su konzumirali pravu, čistu matičnu mliječ, ali kada su probali našu matičnu mliječ izjavili su kako ukus uopšte nije isti. Postavlja se pitanje šta su uopšte dobili pod nazivom matična mliječ.

Glavni razlog za korištenje matične mliječi?

Glavni razlog za šta se koristi matične mliječi kod čovjeka je jačanje imunološkog sistema i krvne slike. U pčelinjoj zajednici, matična mliječ se najviše koristi za ishranu matice, čiji je zadatak da dnevno snese više od 1500 jaja tokom sezone i čiji je životni vijek nekoliko godina, za razliku od ostalih pčela radilica koje žive oko 40 dana.

Iako mnogi ljudi matičnu mliječ svrstavaju u lijekove, ona ipak spada u dodatak prehrani. Argumenti za ovo su samo djelovanje, jer se od matične mliječi ne treba očekivati rezultat odmah nakon prvog konzumiranja (što je slučaj sa tabletama sa trenutnim dejstvom), nego se realni rezultati trebaju očekivati nakon kontinuiranog korištenja u trajanju od minimalno 10-15 dana. Međutim, razlika je i u tome što matična mliječ nema nikakvih neželjenih dejstava, dok se uz svaki medikament može pronaći lista neželjenih dejstava.

Da li su propolis i matična mliječ slični ili isti proizvodi?

Pčelinji otrov, matična mliječ, propolis, med, polenov prah i pčelinji vosak nemaju ništa zajedničko i svaki od nabrojanih proizvoda se na različitim mjestima nalazi u košnici. Njihov jedini zajednički faktor su pčele, jer one jedine vrše proizvodnju ili prikupljanje navedenih proizvoda.

Od ovih proizvoda možemo reći da su pčelinji otrov, matična mliječ i pčelinji vosak direktan produkt pčela, dakle one ih proizvode u svom organizmu (uz pomoć posebnih žlijezda za svaki od tih proizvoda), dok se propolis, med i polenov prah sakupljaju iz prirode, prerađuju ili oplemenjuju u utrobama pčela nakon čega se koriste u pčelinjoj zajednici. Važno je napomenuti da je matična mliječ proizvod koji pčele proizvode prije nego što su izlazile iz košnice i imale kontakt sa spoljnim svijetom, i na taj način je čistoća tog proizvoda zagarantovana.

Kako se matična mliječ uzima i kako se određuje dnevna doza?

Preporučuje se da se matična mliječ konzumira ujutro, odmah nakon ustajanja (pa čak i prije pranja zuba). Razlog za to je sam način konzumacije. Najispravniji način uzimanja matične mliječi je držanje ispod jezika 10-15 minuta da bi se uz pomoć žlijezda koje se nalaze ispod jezika izvršila absorpcija matične mliječi direktno u krv. Na taj način matična mliječ daje najbolji efekat i izbjegava se negativan uticaj želudca u procesu varenja na matičnu mliječ.

Ukoliko ovaj način konzumacije nije moguć iz nekog razloga, drugi način sa potpuno istim efektom je ubacivanje preporučene doze matične mliječi u rektalni otvor (anus). Zašto? Analogno mehanizmu absorpcije pri aplikaciji čepića za skidanje temperature, koji se na isti način apliciraju i absorbuju. Na isti način, matična mliječ koja se ubaci u analni otvor, absorbuje se direktno u krv pomoću spleta žila koji se nalaze sa unutrašnje strane analnog otvora. Ovaj način primjene je posebno pogodan za djecu do četiri-pet godina starosti.

Preporučena dnevna doza čiste matične mliječi (kakvu mi proizvodimo i nudimo) za odraslu osobu je 1 gram. Ukoliko se uzme veća doza može proizvesti mučninu i nelagodan osjećaj u stomaku.

Preporučena dnevna doza kod djece se mjeri prema tjelesnoj težini. Na jedan kilogram tjelesne težine preporučuje se 0,01 gram matične mliječi. Tako npr. za djete u starosti od 3 godine koje ima oko 18 kilograma dnevno se aplicira 0,18 grama matične mliječi.

Nakon kontinuiranog uzimanja u trajanju od 20 ili 30 dana, treba napraviti pauzu u istom trajanju prije ponovnog uzimanja matične mliječi. Pauza se pravi iz razloga što matična mliječ ima antibakterijsko djelovanje zbog čega bi uslijed kontinuiranog korištenja u dužem vremenskom periodu mogla izazvati poremećaj crijevne flore.

Kako se čuva matična mliječ i kvari li se?

Oko čuvanja matične mliječi vodi se velika polemika. Velike farmaceutske kuće forsiraju priču da se matična mliječ za duže vrijeme korištenja može čuvati samo ukoliko se liofilizira (pretvori u prah). Na taj način jasno daju do znanja da oni matičnu mliječ ne otkupljuju od pčelara.

Postoje i preporuke da se matična mliječ zapedi, međutim mi nismo ni za takav način skladištenja, jer zaleđivanjem namirnica i ponovnim odleđivanjem dolazi do promjene same matične mliječi. Poznato je, npr. da vitamin E, koji je vrlo bitan za plodnost, gubi svoja svojstva nakon zamrzavanja. Također sastojci koji su zaduženi za jačanje imuniteta, gube svoja svojstva nakon zamrzavanja i odmrzavanja.

Naša preporuka je da se matična mliječ čuva u frižideru, na temperaturi od +4°C. Mi smo čuvali matičnu mliječ na taj način, nakon čega smo uradili analizu koja je pokazala da je nivo proteina u matičnoj mliječi opao za 1% u odnosu na svježu mliječ koju smo analizirali.

Matična mliječ se mora zaštiti od uticaja zraka i sunčeve svjetlosti. Iz tog razloga je poželjno da se matična mliječ pakuje u tamne bočice što manjeg kapaciteta, kako bi nakon otvaranja i ponovnog zatvaranja bočice što manja količina zraka bila u dodiru sa matičnom mliječi.

Ono što je interesantno za matičnu mliječ je činjenica da se ona ne može pokvariti, kao što se npr. pokvari mlijeko. Matična mliječ vremenom samo može izgubiti dio svojih ljekovitih svojstava. Ukoliko se matična mliječ ostavi izložena zraku, sobnoj temperaturi i svjetlosti, nakon nekoliko sati potpuno promijeni svoj oblik i boju.

Kod kojih se bolesti matična mliječ pokazala kao efektivan lijek?

U literaturnim podacima mogu se naći brojni primjeri da je matična mliječ dala pozitivne rezultate kod liječenja brojnih oboljenja. Najefikasnije djelovanje primjećeno je kod jačanja imunološkog sistema (imuniteta), popravljanje krvne slike, liječenja neplodnosti kod muškaraca i žena, te regulisanja menstrualnog ciklusa.

Sastav matične mliječi

Sadrži vitamine A, B kompleksa, C, D i E, sa posebno visokom koncentracijom vitamina B5 (pantotenske kiseline) i vitamina B6. Ukupna količina vitamina u jednom gramu matične mliječi je 336 do 351 miligram.

Matična mliječ je jedini prirodni izvor acetilkolina u čistom obliku. To je neurotransmiter, koji omogućava prenos impulsa između nervnih ćelija u organizmu. Sadrži različite minerale, enzime, 18 vrsta aminokiselina kao i mnoge materije koje sprečavaju razvoj i razmnožavanje bakterija i virusa. Matična mliječ sadrži antibiotske sastojke i određenu količinu (oko 3%) do sada nepoznatih sastojaka, što onemogućava njenu proizvodnju u laboratorijskim uslovima.

Sastav matične mliječi može da varira u zavisnosti od uslova sezone, fiziološkog stanja pčela, snage pčelinjeg društva i uslova pod kojim se čuva.

U sljedećoj tabeli su prikazane granične vrijednosti osnovnih sastojaka matične mliječi.

SastojakVoda
Voda60 - 70
Suha materija30 - 40
Bjelančevine10 - 18
Šećeri9 - 15
Masti1,5 - 7
Neorganski ostatak0,7 - 1,5
Neistražene materije2,84

Bjelančevine matične mliječi sadrže većinu aminokiselina, u skopu kojih se nalazi i osam nezamjenjivih ili esencijalnih - valin, leucin, izoleucin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan i lizin.

Glavni predstavnici šećera u matičnoj mliječi su glukoza i fruktoza. One spadaju u kategoriju redukcionih šećera koje ćelija može direktno da primi i koristi kao energetski materijal, bez trošenja insulina.

Postoji li neki normativ ili certifikat za kvalitet matične mliječi?

Prilikom vađenja certifikata o kontroli kvalitete matične mliječi obično se rade dvije analize. Prva je fizičko-hemijska analiza, koja pokazuje koliko se nalazi vode, proteina, šećera, pepela i masnoća u matičnoj mliječi, dok je druga analiza veoma specifična i predstavlja procenat kiseline koja je jedino pronađena u matičnoj mliječi, a radi se o nezasićenoj masnoj kiselini 10-HDA koja ima snažno protuupalno djelovanje, a koja u prirodi postoji samo u matičnoj mliječi.

Zašto je prava matična mliječ ima visoku cijenu?

Količine matične mliječi koje se mogu proizvesti u jednoj košnici su veoma male, što je glavni razlog visoke cijene matične mliječi. Pored toga, potrebno je veliko iskustvo i dobro poznavanje biologije pčele da bi se pčele „natjerale“ da proizvode matičnu mliječ. Većina pčelara nije osposobljena za proizvodnju matične mliječi. Sljedeći faktor je veoma dugotrajan i precizan proces koji zahtijeva veoma dobru organizovanost pri obradi većeg broja košnica i intenzivnije proizvodnje matične mliječi. U poređenju sa proizvodnjom meda, gdje se pčele dovezu na ispašu i čeka dok pčele ne sakupe nektar i prerade ga u slatki med (bez posebnog rada čovjeka), kod matične mliječi je potreban svakodnevni angažman u trajanju od četiri mjeseca.

Koliko dugo se vaša porodica bavi pčelarstvom i proizvodnjom matične mliječi?

Sam proces proizvodnje matične mliječi, naša porodica naučila je 1984. godine, ali se intenzivno bavimo proizvodnjom matične mliječi od 2005. godine.

Da li se može predozirati sa matičnom mliječu ili postati imun na njeno djelovanje?

Eksperimentalnim putem ustanovljena je smrtna doza matične mliječi kod životinja. Kod čovjeka bi to bile veće količine, ali je značajnije istaći da prekomjerna doza matične mliječi izaziva stomačne probleme i mučninu. Našu matičnu mliječ, koja je 100% prirodna i nije miješana sa bilo kojim drugim pčelinjim proizvodima preporučujemo da se uzima u porciji od 1 gram dnevno za odraslu osobu, dok je preporuka za djecu iznad 7 godina 0,5 grama. Djeci od 2-7 godina preporučena dnevna doza se određuje prema tjelesnoj težini. Djeci do druge godine starosti nije preporučeno davanje matične mliječi osim u slučajevima narušenog zdravlja, da se ne bi razvila alergijska reakcija na matičnu mliječ u kasnijem periodu života.

Ponuda paketa!

Odaberite najpovoljniji paket za Vas!

Pažljivo smo pripremili ponudu kako bi svako mogao naći paket za svoje potrebe.

 1. MM 1x10 g
  Želite probati matičnu mliječ? Onda je ovo prava ponuda za Vas!
 2. MM 3x10 g
  Mjesečna doza za odraslu osobu, nakon čega se pravi mjesec dana pauze. Ponuda uz koju dobijete propolis kremu na poklon!
 3. MM 4x10 g
  Za dvije osobe! Dvadeset dana korištenja nakon čega se pravi dvadeset dana pauze. Ponuda uz koju dobijete propolis kremu na poklon!
 4. link
  Ios Specialist
  NEW YORK, USA
Back to Top